ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Ha Ön weboldalunkon személyes adatot közöl magáról, az azzal kapcsolatos adatkezelést csak Rieder Ágnes kezeli.

Rieder Ágnes; 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 12., Magyarország

Adószám: 79126043-1-42

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Ahhoz, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokat hatékonyan tudjuk végezni, illetve az Ön által megrendelt termékek, illetve szolgáltatások biztosítása céljából bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől. Például amikor Ön ajánlatot vagy időpontot kér, tájékoztatást igényel, vagy felkeresi weboldalunkat.

Az ilyen személyes adatok közé tartoznak az alábbiak:

Weboldal használat során

 • elérhetősége (ideértve nevét, email címét, telefonszámát);
 • login és felhasználói fiók adatai, ideértve felhasználói nevét, jelszavát és egyedi felhasználó azonosítóját;
 • egyéni beállítások, ideértve az Ön kívánságlistáját, marketing üzenetekre és cookie-kra vonatkozó beállításait;

Varróműhelyembe való látogatás során

 • személyes adatok (ideértve a név, lakcím, telefonszám, email cím);
 • fizikai adottságokkal kapcsolatos adatok( ideértve, testmagasságot és testméreteket).

Weboldalam használatakor bizonyos adatok automatikusan gyűjtésére kerül sor az Ön eszközéről vagy böngészőjéről. A fenti folyamatokkal kapcsolatos további információkat a jelen adatvédelmi szabályzat alábbi Cookie-k című fejezete tartalmazza. Ilyen adatok a következők:

 • Cookie-k, IP címek, referer fejlécek, az Ön böngészőjét és annak verzióját azonosító adatok, valamint webjelzők és címkék.

GYERMEKEKRE vonatkozó személyes adatok

Betartom a helyi jogszabályokat és gyermekek számára nem engedélyezzük a weboldalamon történő regisztrációt, amennyiben nem töltötték be a 18. életévüket. Szeretném, ha a szülők aktívan részt vennének gyermekeik Internetes böngészéseiben. Ha Ön 18 éven aluli, ne adjon meg semmilyen információt oldalaimon, ezt bízza szüleire.

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat Magyarország területén tárolom és itt is dolgozom fel.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait én személyesen gyűjtöm, tárolom, és dolgozom fel. Adatait soha nem adom tovább, nem cserélem el marketingcélokból kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használom fel.

Külső szolgáltatók

A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az érintett által meghatározott vagy az adatvédelmi tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról ezen Adatkezelési nyilatkozat keretében tájékoztatja az érintetteket.

Külső szolgáltatók:

 • Facebook (Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)
 • Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA)

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatom Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Miért és hogyan használjuk, kezeljük személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következők szerint használom fel:

 • A weboldal és szolgáltatásaink Ön által igényelt funkcióinak biztosítása céljából.

Bármely, általam a weboldalamon gyűjtött személyes adatra a célból van szükségem, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást tudjam nyújtani, például, hogy értesíteni tudjam Önt érdeklődésére számot tartó lehetőségekről, és, hogy a minél jobb szolgáltatás érdekében megismerhessem látogatóim igényeit.

Amennyiben a www.riederagnes.hu oldalon keresztül kapcsolatba lép velem (időpontot kér, árajánlatot kér), Önre vonatkozó információkat használok fel, annak érdekében, hogy segítsek Önnek megoldani valamely problémát vagy kérdést.

 • A termékeimre, szolgáltatásaimra, vonatkozó információk ismertetése céljából és egyéb promóciós célokból.

Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, a termékeimre, szolgáltatásaimra és egyéb promóciókkal kapcsolatos marketing közleményeket és híreket küldök Önnek.
Hozzájárulásának megadását követően Ön bármikor jelezheti, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni.
Amennyiben Ön már az ügyfelem (például korábban már rendelt tőlem), a megadott elérhetőségi adatait felhasználhatom különböző közlemények az Ön részére történő elküldése céljából, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt engedélyezik, kivéve, ha Ön jelezte, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni. Az Ön által megadott információkat a weboldalam Ön által történő használatára, a varróműhelyem felkeresése  céljából használhatom fel.

 • Általános kutatási és elemzési célokból.

A weboldalunk látogatók által történő használatának módjára vonatkozó adatokat a fogyasztói magatartás és preferenciák vizsgálata céljából használom fel.

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általam tárolt személyes adatairól.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor automatikus úton dolgozom fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban adjam át Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számomra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai módosítását, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely személyes adatainak törléséhez, kivéve folyamatban lévő megrendelése van, amely még nem került átadásra, illetve ha az ilyen adatokat kötelesek vagyok megőrizni legitim üzleti, vagy jogszabályban előírt célokra.

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen: nem folytatom személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudom, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben. A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

 • követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben (hírlevél leiratkozás).
 • Emailben az info@riederagnes.hu címre írt kérelem alapján.
 • A székhelyemre postázott levélben.

A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy korlátozzam személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben, korlátozom az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
 • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, korlátoznom kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését és helyette kérheti személyes adatai korlátozását.
 • Ha már nincs szükségem a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartanom azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan veszem az adatvédelmet, és ezért azokat személyesen kezelem. Bármikor kapcsolatba léphet velem az info@riederagnes.hu címen, levélben, vagy a www.riederagnes.hu oldalon keresztül.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy a a személyes adatait helytelenül dolgoztam fel, lépjen velem kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

COOKIE-k

A  www.riederagnes.hu weboldal személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető.

Weboldalam használatakor az Ön internet böngészője által küldött olyan információkat gyűjt, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak.

Az úgynevezett sütik (angolul ‘cookies’) kisméretű fájlok, amelyet a célból mentek el az Ön számítógépén, hogy Önt a látogatás során azonosítani tudjam. A sütik azt a célt is szolgálják, hogy ne zaklassam Önt ugyanazon hirdetés ismételt elküldésével, vagy hogy oldalamat jobban az Ön igényeihez alakíthassam.

Az ilyen információk gyűjtésére többféle módszert, így például cookie-kat és webjelzőket használunk. Az így gyűjtött információk tartalmazhatják
az Ön

 1. IP címét;
 2. egyedi cookie azonosítóját, cookie információkat, valamint információkat arra vonatkozóan, hogy az Ön eszköze rendelkezik-e bizonyos funkciók használatához szükséges szoftverrel;
 3. egyedi eszköz azonosítóját és eszköz típusát;
 4. a domain-re, a böngésző típusára és nyelvére,
 5. az operációs rendszerre és rendszer beállításokra,
 6. az országra és időzónára és
 7. a korábban felkeresett weboldalakra vonatkozó adatokat
 8. a weboldalamon tett látogatásaira, így például kattintási szokásaira és megjelölt preferenciáira vonatkozó információkat, valamint
 9. elérési időket és referrer URL fejléceket.

A weboldalamon keresztül cookie-k, harmadik felek plug-in eszközei és widgetek alkalmazásával harmadik felek is gyűjthetnek információkat. Az ilyen harmadik felek közvetlenül az Ön internetes böngészőjéről gyűjtenek adatokat és az ilyen adatok kezelése az adott harmadik fél saját adatkezelési tájékoztatójának függvényében történik.

A weboldal látogatói általi használatának nyomon követése és a látogatók preferenciák (mint például a nyelvválasztás) vizsgálata céljából cookie-kat és webjelzőket alkalmazok. Ez lehetővé teszi számomra, hogy látogatóim részére szolgáltatásokat nyújtsak és fokozzam az online felhasználói élményt. Cookie-kat és webjelzőket használok továbbá a weboldal forgalomra és az interakciókra vonatkozó összesített adatok gyűjtésére, tendenciák azonosítására és statisztikai adatok gyűjtésére weboldalaim fejlesztése céljából.

Weboldalaimon általában a cookie-k alábbi típusát alkalmazom:

 • Funkcionális:
  Ezek a cookie-k az oldal alapvető működéséhez szükségesek és ezért mindig bekapcsolt állapotban vannak. A funkcionális cookie-k közé tartoznak azok a cookie-k, amelyek megjegyzik az Ön beállításait a Weboldalamon egyetlen alkalommal tett látogatása, vagy amennyiben úgy kívánja, minden egyes látogatás során.
 • Teljesítmény:
  Ezek a cookie-k a felhasználás nyomon követése révén lehetővé teszik számomra weboldalam működésének javítását. Bizonyos esetekben ezek a cookie-k növelik az Ön kérdéseinek feldolgozási sebességét és megjegyzik a weboldalon Ön által kiválasztott beállításokat. Az ilyen cookie-k elutasítása akadályozhatja az és lassíthatja az oldal működését.
 • Közösségi média és reklám:
  A közösségi média cookie-k lehetővé teszik a közösségi hálózatokhoz való kapcsolódását és a weboldalamon található tartalmak közösségi médián keresztül történő megosztását. A (harmadik felek által használt) reklám cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyek elősegítik az Ön érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítését. Bizonyos esetekben az ilyen cookie-k alkalmazásával együtt jár az Ön személyes adatainak feldolgozása. Az ilyen cookie-k letiltása esetén olyan reklámok kerülhetnek megjelenítésre, amelyek kevésbé felelnek meg az Ön érdeklődési körének, vagy előfordulhat, hogy Ön nem tud megfelelően kapcsolódni a Facebook-hoz, Twitter-hez, illetve egyéb közösségi hálózatokhoz és/vagy nem tud tartalmakat megosztani a közösségi médián keresztül.
 • Statisztika (Google Analytics alkalmazása):
  Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos sütikkel létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.
  Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
  Amennyiben átfogó és naprakész összegzést szeretne minden olyan harmadik félről, amely hozzáférést nyert az Ön internetes böngészőjéhez, javaslom, hogy telepítsen egy ilyen célra készült böngésző plugin-t. Választhatja azt a lehetőséget is, hogy számítógépétől minden cookie küldés esetén figyelmeztetést kapjon, vagy valamennyi cookie-t letilthatja. Ezt saját böngésző beállításain keresztül teheti meg, úgy, hogy minden Ön által használt böngészőben és eszközön elvégzi a beállításokat. Az egyes böngészők bizonyos mértékig különböznek egymástól, ezért ellenőrizze böngészőjének „Help” menüjét a cookie beállítások módosításának helyes módjával kapcsolatban. Amennyiben letiltja a cookie-kat, nem tud elérni számos olyan funkciót, amelyek hatékonyabbá teszik weboldalainkat, és egyes szolgáltatásaink így nem működnek majd megfelelően.

A weboldalam tárhelyszolgáltatójának adatai:

Név: MikroVPS Kft.
Cím: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A
Adószám: 25189861-2-43
EU adószám: HU25189861
A szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei:
email: support@mikrovps.hu
telefon: +3694200210

Összeköttetés más weboldalakkal

Egyéb website-okra vezető hivatkozásokat a jobb szolgáltatás érdekében helyezek el lapjaimon. Nem vagyok felelős ezen website-ok tartalmáért vagy titokvédelmi előírásaikért. Oldalaimról más szervezetek site-jaira vezető hivatkozások nem jelentik azt, hogy támogatom szolgáltatásaikat, vagy hogy egyetértek eljárásaikkal.

Az Adatkezelési tájékoztató frissítései

A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben adatvédelmi szabályzatom frissítéséről döntök, a módosításokat közzéteszem weboldalamon. Az Ön személyes adatai általam történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küldök az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérem. Nyomatékosan javaslom, hogy olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat és folyamatosan tájékozódjon az általam követett gyakorlatról.
A jelen adatkezelési tájékoztató legutóbb 2018. májusában került módosításra.

Kérdések és visszajelzés

Örömmel válaszolok kérdéseire, észrevételeire és az Adatvédelmi szabályzatommal, valamint adatvédelmi gyakorlatommal kapcsolatos kérdéseire. Amennyiben visszajelzést kíván adni, bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel, vagy gyakorolni kívánja a személyes adataihoz fűződő jogait, kérem, forduljon hozzám emailben az info@riederagnes.hu címen.

Tájékoztatásom a következő jogszabályokon alapul:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation, GDPR);
 • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Az Adatkezelési tájékoztató 2018. május 24-én frissült.

error: Védett tartalom!